REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “5+2 Gratis”

Art.1      Organizatorul Campaniei Promoționale

1.1.         Campania promoțională “5+2 GRATIS” („Campania Promoțională”) este organizată de Viorica Cosmetic SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, str. Berzei 20, et. Mansarda, cod unic de înregistrare RO36744664, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal Bucureşti J40/16619/2018, subscris și vărsat integral (“Organizatorul”).

1.2.        Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, urmând a fi disponibil pe site-ul www.replique.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.         Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări. 

Art.2      Denumire. Durata. Locul desfășurării

2.1.         Campania promoțională poartă denumirea ”5+2 GRATIS”.

2.2.         Campania promoțională se desfășoară în perioada 12.08.2023 11:00 – 12.09.2023 23:59, pe platforma de comerț online www.replique.ro.

2.3          Promoția este valabila numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională. 

Art.3      Produse participante la Campania Promoțională

3.1.         Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă produsele comercializate pe platforma de comerț online www.replique.ro la categoria Parfumuri Testere (denumite în continuare în mod individual “Produsul Campaniei Promoționale” şi în mod colectiv “Produsele Campaniei Promoționale”), în condițiile menționate în prezentul Regulament.

3.2. Oferta promotională se aplică doar în cazul în care clientul optează să adauge în coș minim 3 produse de 6 ml din categoriile Testere Parfumuri Bărbați și/sau Testere Parfumuri Dame. Este la alegerea clientului să profite de această promoție prin adăugarea unui al treilea parfum în coș.

Dacă clientul alege să nu adauge al treilea produs în coș, Organizatorul va interpreta aceasta ca un refuz explicit de a participa la promoție. În acest caz, numai produsele selectate și adăugate în coș vor fi expediate către client. Organizatorul nu are responsabilitatea de a adăuga un al treilea parfum în coș și nu va trimite un produs suplimentar dacă clientul nu a ales să adauge acest al treilea produs.

3.3. Unele exemplare recent apărute nu fac obiectul campaniei promotionale 5+2 GRATIS. De asemenea, din campania promotionala nu fac parte titlurile din categoria Parfumuri Testere.

Produsele participante în campanie se regăsesc în linkul: https://replique.ro/categorie-produs/testere/

3.4.        În cadrul promoției, ultimele 2 cele mai ieftine parfum are valoare 0.

Exemplu:

  • Pentru comenzi între 7 si 9 parfumuri, comanda va conține 2 parfumuri tester cu valoare zero (cele mai ieftine parfumuri)
  • Pentru comenzi între 10 si 14 parfumuri, comanda va conține 4 parfumuri tester cu valoare zero (cele mai ieftine parfumuri)
  • Pentru comenzi între 15 si 19 parfumuri, comanda va conține 6 parfumuri tester cu valoare zero (cele mai ieftine parfumuri)
  • Pentru comenzi între 20 si 24 parfumuri, comanda va conține 8 parfumuri tester cu valoare zero (cele mai ieftine parfumuri)

ȘAMD.

3.6. Codurile cu discount procentual sau valoric nu sunt active în timpul promotiei „5+2 GRATIS”.

3.7.  Promoțiile pe www.replique.ro nu se cumulează.

3.8. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție.

3.9. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții.

3.10. Promoția se va desfășura conform informațiilor primite prin newsletter şi, de asemenea, prezentate pe website-ul www.replique.ro, iar clienții pot participa prin plasarea unei comenzi în categoria participantă la promoție, in perioada in care aceasta este in curs de desfășurare.

3.11. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

3.12. Comenzile care valorează mai multe de 5.000 de lei vor fi analizate de departamentul comercial, pentru a verifica respectarea condițiilor impuse de prezentul Regulament.

3.13. În cazul în care comenzile cu ridicare din pick-up point conțin  produse ce participă la promoția „5+2 GRATIS”, acesta trebuie ridicata integral.

Art. 4      Elibilitate și Condiții de Participare

4.1.         Pentru a fi eligibili, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să se autentifice corect în contul lor de pe replique.ro, să plaseze comanda în perioada în care Promoția este activă și să furnizeze informațiile necesare pentru identificarea lor și eventuala contactare.

Este obligatoriu ca participanții să adauge în coș minim 7 produse din categoriile Parfumuri Testere pentru a beneficia de Promoția “5+2 GRATIS”. În absența adăugării al șaptelea produs în coș, comanda nu va fi considerată eligibilă pentru promoție, iar Organizatorul va expedia numai produsele adăugate explicit de către client în coș.

Art.5      Protecția datelor cu caracter personal

5.1.        Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

5.2.        Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea  Campaniei Promoționale.

5.3.         Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-şi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate şi creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la sediul Organizatorului din Bucuresti, Sector 1, str. Berzei 20, et. Mansarda sau la adresa de poștă electronică hello@replique.ro.

5.4.         În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)            Nume și prenume;

(ii)           Adresa de email;

(iii)          Număr de telefon;

(iv)         Adresă de livrare.

5.5.         Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în următoarele scopul organizarii si desfasurarii Campaniei Promotionale.

5.6.         Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.replique.ro la adresa https://replique.ro/politica-de-confidentialitate/. 

Art.6      Litigii

6.1.        În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art.7      Dispoziții finale

7.1.        Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.replique.ro).

7.2.        Organizatorul şi participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promoție, clienții sunt obligați să respecte prevederile prezentului Regulament.

7.3.         Orice contestație având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris şi depusă la adresa situată în Bucureşti, Sector 6, bd. Timisoara 26, Plaza Offices, bir.112,  sau la următoarea adresa de email: hello@replique.ro.

7.4          Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.replique.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

7.5.         În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

7.6.         Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi şi mențiuni din “Termeni şi Condiții” de pe www.replique.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul replique.ro la Secțiunea Regulamente.

VIORICA COSMETIC SRL